WWW: http://www.staving-olomouc.cz/
STAVING Olomouc, s.r.o.
Prodejní kancelář:
U Strouhy 533 (za OD Hyper Albert)
252 42 Vestec u Prahy
Telefon: 241 930 251
Fax: 241 930 251
Mobil: 777 567 563, 777 567 534
E-mail: stavingpraha@staving-olomouc.cz

Sídlo:
Pavlovická 43
773 00 Olomouc
Telefon: 585 312 601
Fax: 585 312 603
Mobil: 777 567 561
E-mail: staving@staving-olomouc.cz

Staving Olomouc - Podporujeme

Podporujeme

Domov Laguna Psáry

Domov Laguna Psáry již skoro 45 let nabízí dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací nejen profesionální speciálně pedagogickou péči, výchovu a vzdělávání, ale také normální lidský přístup a podmínky ke spokojenému životu. STAVING Olomouc finančně přispívá na pořízení pomůcek a vybavení, které slouží místním klientům. Nákupem výrobků z pekárny Laguna podporuje záslužný projekt chráněné dílny, který umožňuje osobám se zdravotním či mentálním postižením pracovat a být společnosti prospěšnými, navzdory různým handicapům.
http://www.lagunapsary.cz

Klub zralého věku

Sdružuje aktivní seniory z Psár a Dolních Jirčan, kteří se pravidelně setkávají a věnují se řadě zajímavých aktivit. Klub aktivních seniorů jezdí na výlety po celé republice. Pracuje s keramikou. Učí se country tance a předávání energie pomocí Reiky. Většina členů navštěvuje místní univerzitu třetího věku. STAVING Olomouc finančně podporuje aktivity klubu
http://psary.cz/

Rodinné centrum Baráček

RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK je spolek, který vznikl díky nemalému nasazení nadšenců (dobrovolníků), kteří se ztotožnili s myšlenkou vytvoření volnočasového centra přátelského k nejširší veřejnosti. STAVING Olomouc finančně podporuje akce, které centrum RC Baráček pořádá pro děti i jejich rodiče.
http://www.rcbaracek.cz

TJ Viktoria Vestec

STAVING Olomouc podporuje sportovní aktivity ve Vestci. Pravidelně přispívá na akce a fotbalové turnaje, které klub TJ Viktoria Vestec pořádá.
http://www.tjviktoriavestec.cz/

SDH Vestec u Prahy

Záslužné činnosti sboru dobrovolných hasičů si velice vážíme a podporujeme jejich tradiční akce Vestecký vodník, hasičské zábavy, Rockový večer u Klimešů a letní kino.
http://www.sdh-vestec.cz/

Mateřská škola Vestec

Posláním vestecké školky je vytvořit pro děti přátelské a bezpečné prostředí, kde si můžou hrát, učit se novému, malovat, zpívat, tancovat, radovat se, objevovat nové přátele. STAVING Olomouc finančně přispívá na akce, které mateřská škola pořádá pro děti a jejich rodiče a které přispívají k rozvoji komunitního života v obci.
http://msvestec.cz

Klub seniorů Vestec

Podporujeme kulturní život seniorů ve Vestci, pravidelně přispíváme na výlety seniorů do pražských divadel.

SK Chválkovice

STAVING Olomouc je partnerem fotbalového klubu SK Chválkovice. Přispívá na jeho činnost a dlouhodobě jej podporuje.
http://www.sk-chvalkovice.eu/